Προϊόντα

BRODIRAT PELETES

ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

Χημική ονομασία: brodifacoum κουμαρίνης
Ποσοστό – 0,005%
Αδρανές ουσίες – 99,995% Συμπεριλαμβανομένων denatonum βενζοϊκό.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Κατά των ποντικών και αρουραίων στο νοικοκυριό, αποθήκες, δημόσια κτίρια, φρεάτια αποχέτευσης και υπονόμους. Ο τρόπος χρήσης επιτρέπει η κατηγορία του δολώματος να είναι επαγγελματική αλλά να απευθύνεται και στο ευρύ κοινό.
Ομάδες και υποομάδες του βιοκτόνου προϊόντος: Ομάδα 3- βιοκτόνα για την καταπολέμηση των παρασίτων, υποομάδα 14 – τρωκτικοκτόνα.
Κατηγορία του χρήστη: Επαγγελματική και πολυπληθής.
Είδος του βιοκτόνου προϊόντος: Κόκκων με την μορφή κόκκινων σφαιριδίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Τοποθετήστε τα δολώματα σε περιοχές προσφιλείς προς τα τρωκτικά - κατά μήκος των τοίχων, σε τρύπες, σε φωλιές κλπ.
Αρουραίοι: 50 έως 100 γραμμάρια ανά 5-10 μέτρα.
Ποντίκια: 20 έως 50 γραμμάρια ανά 3- 4 μέτρα
Τα δολώματα ελέγχονται και ανανεώνονται ανά 5-7 ημέρες. Τα νεκρά τρωκτικά απορρίπτονται. Η τοποθέτηση νέων συνεχίζεται μέχρι την εύρεση ανέγγιχτου δολώματος ή/και μέχρι την έλλειψη δραστηριότητας των τρωκτικών. Με τα τρωκτικοκτόνα δεύτερης γενιάς - ο θάνατος επέρχεται μετά από 3- 5 ημέρες ως αποτέλεσμα της εσωτερικής αιμορραγίας που μιμείται την φυσική.

ΠΡΩΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

- Σε επαφή του προϊόντος με τα μάτια: Παρατεταμένο πλύσιμο με νερό. Ζητήστε γιατρό.
- Σε επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με πολύ νερό και σαπούνι.
- Κατάποση: Ζητήστε αμέσως γιατρό.
Αντίδοτο: Βιταμίνη K1, δόση για παιδιά -20 mg /ημέρα και δόση για ενήλικες – 40mg/ ημέρα σε διαιρούμενες δόσεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από τα τρόφιμα, ποτά , ζωοτροφές και μακριά από παιδιά και ζώα. Τα υπολείμματα των δολωμάτων αποθηκεύονται σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες της αποθήκης. Τα άδεια δοχεία πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ :

- Των διαφορετικών χρήσεων: μεταξύ 5- 7 ημέρες
- Της χρησιμοποίησης του προϊόντος και της χρήσης επεξεργασμένων προϊόντων – να τοποθετούνται σε κιβώτια μυοκτονιών, για να μην υπάρχει άμεση επαφή με τα τρόφιμα.
- Της χρήσης του προϊόντος και της πρόσβασης των ανθρώπων και των ζώων σε περιοχές θεραπείας - να αποφευχθεί η άσκοπη επαφή. Η κατάχρηση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

Κατά τον χειρισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. Μετά την επαφή πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και παρουσιάστε την εν λόγω ετικέτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΤΟΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Να απορρίπτονται τα απόβλητα σε χώρους που έχουν καθορισθεί για τα προϊόντα αυτά: Κωδικό αποβλήτου – 070408/ Ευρωπαϊκός κατάλογος

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Λόγω του τρόπου χρήσης και της χαμηλής συγκέντρωσης της δραστικής ουσίας Βρωδιφακούμη – το δόλωμα δεν είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Η δραστική αυτή ουσία είναι σχετικά ακίνητη στο έδαφος και το ενδεχόμενο μόλυνσης των υπογείων και επιφανειακών υδάτων είναι χαμηλή. Μεταβολίζεται πλήρως στο τελικό προϊόν CO2. Η ουσία βρωδιφακούμη είναι τοξική για τα ψάρια και τα ζώα που τρώνε ψάρια. Ωστόσο λόγω της εξαιρετικά χαμηλής διαλυτότητας και λόγω της μεθόδου χρήσης, δεν αποτελεί κίνδυνο για τα μη στοχευόμενα ζώα.

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ ΦΡΑΣΕΙΣ S:

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13 Φυλάξτε μακριά από τρόφιμα και ποτά, από ανθρώπους και ζώα
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και όπου είναι δυνατόν δείξτε την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Σάκος 100 γραμμαρίων.