Υπηρεσίες

Επειδή υποστηρίζουμε ότι το σωστό σιτηρέσιο είναι το κλειδί για την αποδοτικότερη λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας και η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας, η ΦΑΡΜΑ ΜΠΛΟΚ και το προσωπικό της βρίσκεται πάντα στην διάθεσή σας για την κατάρτιση σωστού σιτηρεσίου σε συνεργασία με τον κτηνίατρό σας, βασιζόμενο πάντα στις ανάγκες των ζώων, και προσαρμοσμένο στις διαθέσιμες πρώτες ύλες με βασική παράμετρο πάντα την ελαχιστοποίηση του κόστους.
Η εταιρία επίσης παρασκευάζει εξατομικευμένα προϊόντα κατά παραγγελία, ανάλογα με τις ανάγκες του κτηνοτρόφου.